Martijn van der Ende

 


Specialisatie: Ruimtelijke Ecologie

Martijn is sinds 2021 in dienst bij Ecosensys. Bob en Martijn kenden elkaar al geruime tijd en hun paden kruisten elkaar wederom eind 2020 waaruit deze samenwerking is ontstaan. Martijn heeft kennis en ervaring met Geografische informatie systemen (GIS) en ecologie. Met name waar deze twee disciplines samenkomen vindt Martijn zijn specialisatie.


‘In 2005 begon ik aan de opleiding Diermanagement, afstudeerrichting Wildlifemanagement, met als doel om na de opleiding in een dierentuin een loopbaan te gaan vervullen. Tijdens de opleiding leerde ik Bob kennen. Onder andere hij heeft mij destijds enthousiast gemaakt voor het ecologisch werkveld. Zo heb ik toen al samen met hem een macrofauna onderzoek in het Fochteloërveen gedaan. Naarmate de opleiding vorderde verdween de dierentuindroom steeds verder naar de achtergrond. Desalniettemin werd ik na de opleiding dierverzorger in Dierenpark Emmen maar al gauw kreeg ik de kans terug te keren om een functie te vervullen op Hogeschool Van Hall Larenstein.’

‘In 2010 begon ik er als Practicumdocent GIS en Flora & Fauna. Hier heb ik me voornamelijk beziggehouden met soortenkennis, inventarisaties, ecologische onderzoeken en veldexcursies. Daarnaast begon GIS een steeds grotere rol te spelen binnen mijn functie en was het niet gek dat ik in 2012 begon met de Msc Geographical Information Systems bij UNIGIS Amsterdam. Tijdens het Msc afstudeeronderzoek heb ik mijn twee passies (GIS en ecologie) samen kunnen brengen. Dit in een grootschalig onderzoek naar gezenderde verwilderde katten op Schiermonnikoog. Hierbij heb ik voornamelijk ervaring opgedaan met alles omtrent het vangen en zenderen van katten. Daarnaast heb ik me gedurende dit onderzoek kunnen verdiepen in ruimtelijke ecologie.’

‘Van 2016 tot 2021 heb ik binnen de geografische gevechtsinlichtingen bij Defensie gewerkt. Ondanks dat het weinig met ecologie te maken had, was het een zeer interessante periode. Ik heb ervaring opgedaan over de militaire toepassing van terreinanalyse, spatio-temporele analyse en remote sensing. Qua kennisverbreding en levenservaring heb ik zeer veel aan deze bijzondere periode gehad.’

‘Bob bood me de kans om voor Ecosensys te komen werken en begin 2021 ben ik weer werkzaam in het ecologisch werkveld. Binnen het bedrijf zal ik veel verschillende taken gaan vervullen en ik hoop met mijn kennis en ervaring een significante meerwaarde te kunnen leveren aan Ecosensys en daarbij dus ook aan ecologische kennisopbouw en het behoud van biodiversiteit.’