Ecologisch onderzoek en monitoring

Vleermuizenonderzoek
Vogelinventarisaties
Zoogdieronderzoek
Vissenonderzoek
Amfibieƫnonderzoek
Reptielenonderzoek
Vegetatiekartering
Insectenonderzoek
Bodemecologie en bodemfauna
Aquatisch onderzoek en macrofauna